Musimy działać wspólnie... Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w czasie Volvo Gdynia Sailing Days

Organizacja festiwalu regat żeglarskich Volvo Gdynia Sailing Days zawsze była bardzo wymagającym przedsięwzięciem, a bezpieczeństwo zawodników i pozostałych uczestników jest absolutnym priorytetem. W tym roku sytuacja jest szczególna, stąd też apel i gorąca prośba do wszystkich uczestników o wsparcie i współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.
Obok wyzwań stricte regatowych, stoi przed nami nadrzędny cel: dbałość o przeprowadzenie regat w absolutnym reżimie i bezpieczeństwie sanitarnym. Dlatego bezwzględnie stosujemy się do zasad, które sami jako Polski Związek Żeglarski wypracowaliśmy w konsultacji z Ministerstwem Sportu i Ministerstwem Zdrowia. 
Przedstawiamy poniżej informacje i wytyczne dotyczące funkcjonowania naszego miasteczka regatowego. Przed nami trzy tygodnie regat i wierzymy, że wspólnie stosując się do wymagań, zadbamy o bezpieczeństwo zawodników, rodziców, trenerów i organizatorów, finalnie wynosząc z Gdyni dobre wspomnienia żeglarskie:

FUNKCJONOWANIE BIURA REGAT

1) biuro regat jest przygotowane do działania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) obsługa biura regat została poddana przed imprezą testom diagnostycznym na obecność COVID-19;
3) wchodzący do biura regat (z obsługą regat włącznie) podlega każdorazowemu pomiarowi temperatury ciała i jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni i zasłaniania ust i nosa maseczką; 
4) obsługa regat ma obowiązek zasłaniania ust i nosa, noszenia rękawiczek oraz z zachowania odpowiedniego dystansu;
5) wstęp do biura regat mają wyłącznie trenerzy / opiekunowie osób do 18 roku życia;
6) do biura regat nie mają wstępu uczestnicy nawet pełnoletni, jeśli mają trenera; wstęp uczestnika do biura jest dozwolony wyłącznie, jeśli nie ma trenera/kierownika ekipy;
7) wymiana informacji z biurem regat następuje przy pomocy nośników elektronicznych, komunikacja z biurem odbywa się poprzez email: biuro.regat@pya.org.pl;
8) uczestnicy regat nie będą mieć bezpośredniego kontaktu z sędziami, protesty i inne kwestie do wyjaśnienia będą rozwiązywane za pomocą nośników elektronicznych lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego, obowiązują maseczki zakrywające usta i nos oraz dezynfekcja dłoni, uścisk dłoni, nawet po przegranym proteście to dobra etykieta żeglarska, ale tym razem ukłon wystarczy;

FUNKCJONOWANIE MIASTECZKA REGATOWEGO

1) miasteczko regatowe będzie zamknięte dla osób postronnych niezwiązanych z regatami (np. turyści, przechodnie);
2) obsługa techniczna, która będzie mieć bezpośredni kontakt z zawodnikami np. podczas slipowania, została poddana przed imprezą testom diagnostycznym na obecność COVID-19;
3) dozowniki z płynem do dezynfekcji zostaną ustawione w następujących miejscach:

- wejście do miasteczka,
- wejście do biura regat,
- wjazd na parking – Dalmor,
- przy toaletach dla zawodników i ekip,
- przy namiocie w którym będzie wydawane jedzenie,
- wejście do YKP Gdynia – (gdzie będą rozpatrywane protesty);

4) przy wydawaniu posiłków obowiązywać będą podwyższone normy bezpieczeństwa i higieny, obsługa wydająca posiłki będzie przebadana pod kątem COVID-19, nosząc rękawiczki i przyłbice, a jedzenie będzie odpowiednio pakowane;
5) pracownicy techniczni będą używać rękawiczek oraz przyłbic ochronnych;

6) na terenie miasteczka będą wywieszone komunikaty przypominające o częstej dezynfekcji oraz zachowaniu bezpiecznej odległości.

OGRANICZYLIŚMY AKTYWNOŚCI NA BRZEGU

Ta informacja jest skierowana szczególnie do najmłodszych zawodników. Pomimo największych chęci, zorganizowania gier i aktywności sportowych dla zawodników klasy Optimist, startujących w Kinder Joy of moving - Puchar Trenerów, jesteśmy zmuszeni do ograniczenia działań, które powodowałyby kontakt i łamanie zasad dystansu społecznego.

CO W ZAMIAN

Ograniczenie aktywności nie oznacza ich braku! Ekipy startujące w regatach Kinder Joy of moving - Puchar Trenerów zapraszamy do wzięcia udziału w akcji: „Odpowiedzialni na wodzie, odpowiedzialni na lądzie”. Zawodnicy, którzy wykażą się tym, jak przestrzegają zasad sanitarnych, zostaną uhonorowani specjalnymi nagrodami. Szczegóły zostaną podane na miejscu.

TO NASZE WSPÓLNE REGATY

Organizując Volvo Gdynia Sailing Days przyjmujemy restrykcyjne zasady. Ale te regaty nie są dla organizatorów czy sponsorów. Są dla nas wszystkich. Dlatego prosimy zawodników, trenerów i rodziców o stosowanie się do tych zasad podczas obecności w miasteczku regatowym, w szczególności w miejscach, które naturalnie powodują zwiększony ruch, jak np. podczas slipowanie łódek, czy przy posiłkach.

Prosimy także o zachowanie tych zasad poza mariną, w miejscach noclegu, spożywania posiłków, robienia zakupów i spędzania wolnego czasu. Tylko wspólnie dbając o siebie, koleżanki i kolegów, współuczestników i obsługę regat, będziemy mogli rywalizować bez nadmiernego ryzyka.

Wszyscy nasi Partnerzy i Sponsorzy obdarzyli nas, czyli nie tylko organizatorów, ale całe środowisko żeglarskie ogromnym zaufaniem. Każdy sport wymaga wielu poświęceń ale wiemy, że pilnowanie zasad bezpieczeństwa jest w porównaniu z nimi zadaniem zupełnie łatwym.

Do zobaczenia w Gdyni!

Projekt VGSD 2020 otrzymał dofinansowanie od Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.